Vad händer nu?

Nu är Indra stängt och du kan inte längre göra nya val eller ändra din ansökan. Under februari och mars hanteras din ansökan. I vissa fall ska ansökan skickas till andra delar av Sverige, kommuner ska yttra sig om mottagande med mera. Du som har sökt till Estetiska programmet kanske blir kallad till en provdag.

9 april kl 10.00 kan du logga in i Indra och se ditt preliminära antagningsbesked. Det är baserat på höstterminsbetygen. Eftersom betygen kan ändras och elever har möjlighet att ändra sina val är det inte säkert att det blir samma resultat i slutantagningen i juni.

9 april - 3 juni är Indra öppet igen och du har då möjlighet att justera i din ansökan men endast med hjälp av din studie- och yrkesvägledare. Är du nöjd med det val du gjort behöver du inte göra något alls under justeringsperioden. Efter den 3 juni kommer alla ändringar att vara sena omval och din ansökan prövas efter de ansökningar som kommit in i tid.


Planerade systemuppdateringar i ansökningswebben (Indra)

  • 25 februari, kl. 13-16
  • 11 mars, kl. 13-16
  • 25 mars, kl. 13-16

Publicerat 2019-02-01


Öppet hus
Till valsidan

 
 

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54