Avtal mellan kommuner i Fyrbodal


Kommunerna i Fyrbodal har beslutat att teckna ett övergripande avtal om fritt sök inom hela området. Fritt sök innebär att alla elever folkbokförda i någon av Fyrbodals kommuner tas emot i första hand till samtliga utbildningar inom området. Notera att även Åmål omfattas av fritt sök även om kommunen inte är en del av den gemensamma antagningsorganisationen (elever folkbokförda i Åmål gör sin gymnasieansökan via antagningskansliet i Karlstad).

Före 2016 fanns det samverkansavtal mellan vissa kommuner i vårt område kring förstahandsmottagning, men nu är det alltså fritt sök som gäller.

Har du mer frågor om mottagning och vad som gäller är du välkommen att höra av dig till antagning@fyrbodal.se


Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54