STATISTIK KRING SÖKBILDEN

Här kan du följa den statistik kring sökbilden på respektive program som är tillgängligt i ansökningssystemet. Statistiken uppdateras regelbundet under hela antagningsåret.

Datum för statistik 2019
Sökandestatistik
- tas fram och publiceras följande datum under året:
11, 18 och 25 januari, 4 februari, 1 och 27 mars, 19 och 26 april, 3, 10, 17 och 24 maj samt 6 juni.

Antagningsstatistik - tas fram och publiceras 9 april, 27 juni och 6 september. 

Från och med 2016 används ett nytt antagningssystem. Det innebär att tidigare statistik är i ett annat format.

Notera att de listor vi publicerar här presenterar antal sökande som är behöriga och har programmet som sitt första val. Det finns utöver dessa såväl obehöriga sökande som sökande med programmet som senare val. Många som är obehöriga i början av året kommer att bli behöriga under vårterminen och bland dem som har programmet som val 2 eller senare finns sökande som inte kommer att antas på sitt val 1.

Om du som tar del av statistiken vill hänvisa till den, t ex i media, är det alltid bra om du först kontaktar Antagning Fyrbodal så kan vi förklara vad som visas och ofta hjälpa till att sammanställa uppgifter på ett sätt som är bättre anpassat för just dig. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Sökandestatistik 2019

Vid några tillfällen under året tar Antagning Fyrbodal fram vissa mått som redovisas i diagramform, dessa finns under rubriken Rapporter nedan. Längre ner på sidan finns Sökandestatistik och uppgifter om Behörighet som tas fram mer frekvent.

Sökande- och behörighetsstatistik

Preliminär antagning 2019-04-09PDF (pdf, 320.3 kB)
Antagningspoängsrapport 2019-04-09PDF (pdf, 243.4 kB)

Sökandestatistik 2019-03-27Excel (excel, 36.6 kB)

Behöriga Obehöriga 2019-03-12PDF (pdf, 94.6 kB)
Sökandestatistik 2019-03-01Excel (excel, 30.2 kB)

Sökandestatistik 2019-02-15Excel (excel, 33 kB)

Sökandestatistik 2019-02-04Excel (excel, 30 kB)
Behöriga Obehöriga 2019-02-04PDF (pdf, 91.7 kB)

Sökandestatistik 2019-01-25Excel (excel, 35.7 kB)
Behöriga Obehöriga 2019-01-25PDF (pdf, 512.5 kB)

Sökandestatistik 2019-01-18Excel (excel, 32.2 kB)
Behöriga_Obehöriga 2019-01-18PDF (pdf, 92.8 kB)

Sökandestatistik 2019-01-11Excel (excel, 34.4 kB)
Behöriga Obehöriga 2019-01-11PDF (pdf, 90.3 kB)

2018

2018 års sökande- och behörighetsstatistik är flyttade till mappen 2018
under Ansökningsstatistik årsvis.Text


Ansökningsstatistik årsvis

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54