Räkna ut ditt meritvärde


För att beräkna meritvärde summeras värdet av de 16 bästa ämnesbetygen plus moderna språk som språkval om du läst det. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. För dig som inte läst moderna språk blir det maximala meritvärdet 320 poäng.

Meritvärdet ligger mellan 80 och 340 för dem som är behöriga. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Betygsvärden för dig som går ut grundskolan är:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. inte godkänt)

Mer meritpoäng för moderna språk
Om du har läst ett modernt språk som språkval kan du tillgodoräkna dig betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.
 

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54